Середа
25 квітня 2018 р.
Електронна версія газети
Нехай у ваш дім приходять тільки добрі новини

КОНСУЛЬТУЄ МІНІСТР ЮСТИЦІЇ

Пане міністре, звільнився з попереднього місця роботи і вже півроку не можу домогтися, щоб мені виплатили заробітну плату за останній місяць. Як чинити в такому випадку?

Іван Войтенко

Чи має роботодавець при звільненні виплатити всю суму одразу?

– При звільненні працівника виплата всіх сум провадиться в день звільнення. Якщо людина в цей день не працювала – кошти мають бути виплачені не пізніше наступного – після пред’явлення звільненим вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні йому, власник або уповноважений ним орган має письмово повідомити перед виплатою зазначених сум.

У разі спору про розмір сум уповноважений орган в усякому разі повинен у зазначений у цій статті строк виплатити неоспорювану суму.

Що робити, якщо не дійшли згоди?

– Працівник може стягнути нараховану, але не виплачену заробітну плату, в позасудовому або в судовому порядку.

Як вирішити спір у позасудовому порядку?

– Звернутися із заявою до комісії по трудових спорах (у разі її створення) без обмежень будь-яким строком.

Трудовий спір підлягає розгляду, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах із власником або уповноваженим ним органом.

Комісія зобов’язана розглянути спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Він повинен розглядатися в присутності робітника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Розгляд за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням, від його імені може виступати представник профспілкового органу або, за його вибором, інша особа, в тому числі адвокат.

Чи можна оскаржити рішення комісії?

– У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах можна оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк із дня вручення виписки з протоколу засідання чи його копії. Пропуск вказаного строку не є підставою відмови в прийнятті заяви. Визнавши причини поважними, суд може поновити цей строк і розглянути спір по суті. У разі, коли пропущений строк не буде поновлено, заява не розглядається, і залишається в силі рішення комісії по трудових спорах.

Чи довго чекати виконання рішення комісії?

– Рішення підлягає виконанню в триденний строк після закінчення 10 днів, передбачених на його оскарження.

У разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення у встановлений строк, працівникові комісією по трудових спорах підприємства, установи, організації видається посвідчення, що має силу виконавчого листа.

На підставі посвідчення, пред’явленого не пізніше тримісячного строку до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю, державний чи приватний виконавець виконує рішення комісії по трудових спорах у примусовому порядку.

Що необхідно знати, щоб звернутися до суду?

– Для стягнення заборгованості працівник може звернутися до суду в порядку:

– наказного провадження (вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої, заробітної плати є безспірною);

– позовного провадження (наявний спір щодо розміру заборгованості з виплати зарплати та/або права на її отримання).

Яка процедура в рамках наказного провадження?

– Судовий наказ може бути видано в разі, якщо заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівнику, суми заробітної плати.

Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за місцем розташування підприємства або за місцем реєстрації позивача.

Працівник має право звернутися до суду без обмеження строку.

Які документи необхідно подати і скільки це коштує?

– Заява подається в письмовій формі та має містити докази:

– перебування заявника в трудових відносинах із боржником (наприклад: засвідчені копії наказу про прийняття на роботу, трудової книжки, трудового договору між роботодавцем і працівником, довідка з місця роботи тощо);

– підтвердження суми, яка стягується (будь-який належно оформлений документ, що вказує на розмір нарахованої заробітної плати та компенсації за порушення строків її виплати, зокрема довідка бухгалтерії боржника, розрахунковий лист чи копія платіжної відомості тощо).

При цьому судовий збір не сплачується.

Як довго чекати рішення?

– У разі прийняття судом ухвали про відкриття провадження, суд у триденний строк видає наказ по суті заявлених вимог.

Судовий наказ набирає законної сили протягом 3 днів після закінчення десятиденного строку, які виділяються позивачу на подання заяви про відміну ухвали.

На підставі цього наказу стягувач повинен звернутися до державної виконавчої служби задля його примусового виконання.

Яка процедура звернення в рамках позовного провадження?

– У разі спору щодо розміру заборгованості працівник може звернутися з позовною заявою до суду за місцем розташування підприємства чи місцем проживання/перебування позивача без обмеження строків.

Позивачі звільняються від сплати судового збору.

Чи передбачене відшкодування за час затримки розрахунку при звільненні?

– Суд стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку. Якщо розрахунок не проведений до розгляду справи – по день постановлення рішення.


Відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності.

У разі спору про розмір виплат, вимоги про відповідальність за затримку підлягають задоволенню в повному обсязі, якщо спір вирішено на користь позивача.

При частковому задоволенні позову працівника суд визначає розмір відшкодування за час затримки розрахунку з урахуванням спірної суми, на яку той мав право, частки, яку вона становила в заявлених вимогах, істотності цієї частки порівняно із середнім заробітком та інших конкретних обставин справи.

Як довго чекати рішення щодо стягнення заробітної плати?

– Судове рішення підлягає негайному виконанню, якщо сума заборгованості не перевищує 1 місяць.

Суд може допустити негайне виконання судового рішення в разі стягнення всієї суми заборгованості із заробітної плати.

Куди звернутися, щоб отримати детальну консультацію?

♦ Регіональний центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги: 88017 м. Ужгород, вул. Загорська, 51, II пов., моб. тел.: (050)381-06-64, (066)512-41-75, (067)313-66-72;

тел./факс: (0312)-64-32-50.

♦ Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0(800)21-31-03. Електронна адреса: office.zakarpattya@legalaid.gov.ua

♦ Ужгородський місцевий центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги: 88017 м. Ужгород, вул. Загорська, 51; тел.: (0312) 64-15-03; електронна пошта: uzhhorod1.zakarpattya@legalaid.gov.ua

♦ Мукачівський місцевий центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги: 89600 м. Мукачево, вул. Пушкіна, 30; моб. тел.: (095)-831-15-74; електронна пошта: mukacheve.zakarpattya@legalaid.gov.ua

♦ Хустський центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги: 90400 м. Хуст, вул. Івана Франка, 6; тел.: (03142) 5-18-01; електронна пошта: hust.zakarpattya@legalaid.gov.ua

новини

Calendar

Пн
Втр
Срд
Чтв
Птн
Сбт
Ндл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
April 2018
 


...