Середа
21 лютого 2018 р.
Електронна версія газети
Нехай у ваш дім приходять тільки добрі новини

«СПІЛЬНІ ДІЇ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ І СПІЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ…»

Як нині налагоджується діалог громадськості і влади, «Новинам» розповідає голова громадської ради ІІ скликання при Закарпатській облдержадміністрації Федір Харута.

Федоре Григоровичу, нещодавно президія Громадської ради ІІ скликання при Закарпатській обласній державній адміністрації затвердила структуру Асамблеї громадських рад Закарпаття. Хотілося б дізнатися, як виникла ця ідея?

— Ідея об’єднання інститутів громадянського суспільства виникла ще у членів Громадської ради І скликання. Так, в червні 2012 року було зроблено перший крок до об’єднання — створено Координаційну раду голів громадських рад при РДА та МВК нашої області. Логічне продовження процесу консолідації і координації зусиль задля ефективного діалогу громадськості і влади відбулося в грудні 2012 року, коли президія Громадської ради І скликання при Закарпатській ОДА, координаційна рада голів громадських рад при РДА, МВК у Закарпатській області, регіональне відділення Асоціації міст України, Закарпатське обласне відділення Асоціації сільських і селищних рад України та Асоціація розвитку і реформ міст, селищ і сіл «Закарпаття – ХХІ століття» підписали меморандум, в якому, окрім декларації намірів про об’єднання зусиль та механізмів спільних дій, зафіксували утворення дорадчої ради на рівні керівництва цих неурядових об’єднань Закарпаття. Вбачалось, що об’єднання неурядових організацій в такій конфігурації дозволить більш потужно відстоювати інтереси громадських організацій та органів місцевого самоврядування у діалозі з органами державної влади на регіональному і місцевому рівнях.

У той же час, критично оцінюючи роботу ради І скликання, ми визнали, що не всі наші ініціативи та починання з різних причин були зреалізовані. Серед таких — саме активізація діяльності громадських рад при РДА та МВК області, налагодження більш тіснішої співпраці із структурними підрозділами облдержадміністрації, обласними, районними і міськими управліннями та організаціями. Проводячи той чи інший захід на території області, готуючи громадські експертні висновки галузевого спрямування, ми явно відчували потребу в підтримці громадських організацій на місцевому рівні, а також з боку громадських рад при міністерствах та відомствах. Тому вже на початку роботи Громадської ради ІІ скликання продовжили пошук шляхів до консолідації громадянського суспільства, поставивши собі за головну мету – практично запустити механізм об’єднання на горизонтальному та вертикальному рівні всіх ІГС на території області. І в якості відкритої платформи для спільних дій, і, зрозуміло, задля спільної відповідальності за результат. Так і виникла така територіальна мережева модель, як Асамблея громадських рад Закарпаття, причому відкрита для всіх громадських інституцій. На наше переконання, асамблея — це один із базових механізмів відновлення взаємної довіри між державою та громадськістю, який повинен на регіональному рівні виступити таким собі каталізатором громадської думки, стати своєрідною школою народної дипломатії.   

Як ви плануєте вибудовувати цю територіальну мережну модель на практиці, чи є вже якісь напрацювання в її створенні?

— Зважаючи на практику роботи Громадської ради минулого скликання, яка засвідчила, що вирішення багатьох проблемних питань соціально-економічного життя краю виходять за межі компетенції керівництва області і, в переважній більшості, звернення громадськості області до міністерств і відомств держави залишаються без належного реагування та уваги, ми звернулись до КМУ з пропозиціями щодо встановлення на постійній основі ділових зв’язків між громадськими радами в регіонах України та громадськими радами при міністерствах і відомствах держави через доручення Прем’єр-міністра України.

Для цього, поряд з угодами про співпрацю, підписаними з громадськими радами при міністерствах і відомствах, для координації співпраці, предметного та оперативного вирішення проблемних питань, порушених громадськими радами, і таких, що знаходяться в площині діяльності відповідних урядових відомств, вважаємо доцільним призначення відповідальних представників від міністерств і відомств держави, які б, з виїздом у регіони, брали участь у засіданнях та роботі президій громадських рад при ОДА та зборах асамблеї, тим самим забезпечуючи зворотний зв’язок в діалозі влади та громадськості на державному рівні. Ми переконані, що в такій співпраці урядовим структурам буде достатньо складно уникнути відповідальності за бездіяльність або прояви корупційної діяльності в питаннях, які мають резонансне значення для суспільства. В цьому контексті для підсилення результативності співпраці участь голів громадських рад при міністерствах та керівництва цих відомств у виїзних робочих зустрічах з ІГС в регіонах була б дуже корисною. По всіх цих наших пропозиціях ми вже отримали дієву підтримку Прем’єр-міністра України, який своїм дорученням від 4 червня 2013 р. зобов’язав міністрів забезпечити залучення громадських рад при місцевих органах виконавчої влади до обговорення суспільно важливих проектів нормативно-правових та регуляторних актів, питань діяльності відповідного міністерства. Також, якщо надійдуть запрошення від громадських рад, міністри мають делегувати представника міністерства для участі в їх роботі. Зізнаюся, що таке оперативне реагування уряду додає оптимізму.

Тепер ми рухаємося далі. Так, задля активізації процесів пошуку взаємопогоджених підходів до реалізації євроінтеграційної стратегії України та механізмів впровадження інвестиційних проектів в різних галузях економіки на території Закарпатської області та в Києві на конференції «Зовнішньоекономічна діяльність: нові шляхи партнерства бізнесу і влади», яку організувала ТПП України в рамках бізнес-конференції «ABC: Ukraine & Partners», між Громадською радою ІІ скликання при Закарпатській ОДА та Торгово-промисловою палатою України було підписано Протокол намірів про співпрацю. Також, враховуючи прикордонне розташування Закарпатської області з країнами ЄС, на стадії підписання вже перебуває Протокол намірів про співпрацю між Громадською радою ІІ скликання при Закарпатській облдержадміністрації та Громадською радою при Міністерстві закордонних справ України, аналогічна робота триває і з іншими урядовими установами та відомствами.

А як ставляться до такого, прямо скажемо, незвичного формату співпраці владні структури?

— Треба віддати належне тому, що наші пропозиції щодо залучення до співпраці якомога більше громадських об’єднань владою сприймаються достатньо доброзичливо та уважно. Особливо позитивний вплив на динаміку співпраці, коли йдеться про проведення консультацій з громадськістю, справило доручення голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Воно відкрило шлюз до широкомасштабної предметної взаємодії підвладних структур області з громадськістю на рівні горизонтальних зв’язків. На нашому сайті, до речі, постійно оновлюється інформація про стан цієї роботи. Разом з тим, ведучи мову про залучення широкого кола громадськості до діалогу з владою, не можу не відзначити творче ставлення до цієї справи комісії з питань молодіжних ініціатив. Небайдужість до всього, що відбувається в державі, відповідальність за власні рішення, намагання згуртовано, швидко та прогресивно рухатися вперед — ось характерні риси членів цієї команди. Інколи не всі й не завжди встигають за ходом їхніх думок та дій. Переконаний, що їхні пропозиції щодо створення при комісіях Громадської ради «Громадської платформи» успішно будуть реалізовані як пілотний проект «Громадська платформа» — майданчик суспільного діалогу з питань взаємозв’язків молодіжних громадських організацій та органів виконавчої влади», який стартував в травні поточного року. Сподіваюсь, цей проект стане ефективним інструментом громадського моніторингу ходу реформ в країні та зворотного зв’язку з громадянами та владою.

Що ж до конкретних справ сьогодення, то оголошений в травні комісією місячник з працевлаштування молоді та проведені на досить високому інтелектуальному рівні заходи змусили як владні структури, так і громадські об’єднання  згуртовано  сконцентруватись на цій проблемі.

Цікаво, яка ж роль буде відведена очолюваній вами раді в такій громадській інституції, як Асамблея громадських рад Закарпаття?

— Дуже сподіваюсь на те, що об’єднавчий алгоритм, закладений в таку громадську інституцію, як Асамблея громадських рад Закарпаття, спроможний відіграти провідну роль у співпраці влади і громадянського суспільства за формулою «спільні дії – спільна відповідальність за результат» та предметно наблизити громадян до безпосередньої участі в управління державними справами, що в свою чергу спрацює на підвищення рівнів прозорості й ефективності діяльності органів державної виконавчої влади. А все це, безперечно, піде тільки на користь суспільству. Переконаний, що наша Громадська рада в цьому проекті з гідністю виконає місію генерального підрядника та провідника ідей у досягненні результату.  

Розмовляв
Іван СІДУН.

новини

Calendar

Пн
Втр
Срд
Чтв
Птн
Сбт
Ндл
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2013
 

Навіґація

...