Неділя
18 лютого 2018 р.
Електронна версія газети
Нехай у ваш дім приходять тільки добрі новини

ЯК БІЙЦЯМ АТО

ОТРИМАТИ ЗЕМЛЮ?

Вітаю Вас, шановний міністре. Мій чоловік 2 роки пробув у АТО. Спочатку як доброволець, а потім – уже офіційно у військах. Повернувся на 3 місяці і знову пішов захищати країну. Чи має він право отримати землю й куди для цього звертатися?

Валентина Остапок

На які наділи мають право АТОвці?

– Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, мають право на першочергове відведення у власність або користування ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва (в користування). У межах норм безоплатної приватизації ділянки передаються у власність у таких розмірах: 1) для ведення садівництва – не більше 0,12 га; 2) для ведення особистого селянського господарства – до 2 га; 3) для будівництва й обслуговування житлового будинку в селах – не більше 0,25 га, в селищах – до 0,15 га, в містах – до 0,10 га відповідно.

Куди звертатися для отримання землі?

– До органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, який передає землю у власність або користування:

• сільської, селищної, міської ради (якщо питання стосуються земель комунальної власності відповідних територіальних громад);

• обласні, районні ради передають земельні ділянки у власність або в користування з відповідних земель спільної власності тергромад для всіх потреб;

• райдержадміністрації на їхній території передають ділянки із земель державної власності у власність або в користування в межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб (за межами населених пунктів землі для городництва, ведення садівництва, ОСГ та будівництва індивідуального житла не передають);

• облдержадміністрації на їхній території передають ділянки із земель державної власності у власність або в користування в межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли райдержадміністрація не утворена, для всіх потреб;

• до ГУ Держслужби України з питань геодезії, картографії та кадастру в області (якщо питання стосується ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства державної власності).

Кабмін приймає рішення щодо передачі земель державної власності, зокрема ріллі, багаторічних насаджень для несільськогосподарських потреб, лісів – для нелісогосподарських, а також земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та особливо цінних земель.

Як виглядає клопотання?

– У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри (в межах норм). До клопотання додаються: 1) графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (наприклад, викопіювання з кадастрової карти); 2) копії паспорта та ідентифікаційного коду; 3) документ, що посвідчує участь у АТО. Чиновникам забороняється вимагати додаткові матеріали та документи.

Рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою або про мотивовану відмову має бути прийнято в місячний строк.

Що може бути підставою для відмови?

– Лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою, техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у визначеному порядку.

Як проходить відведення земельної ділянки?

– У разі прийняття уповноваженим органом рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення ділянки, потрібно замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту.

Виконавцем робіт може бути тільки особа з сертифікатом інженера-землевпорядника. Проект відведення ділянки розробляється на підставі укладеного із замовником договору. Термін виконання робіт не може перевищувати 6 місяців. Проект підлягає погодженню з територіальним органом Держгеокадастру. У разі розташування земельної ділянки в межах населеного пункту або якщо на ділянці планується розташування об’єкта будівництва, потрібно отримати погодження з управлінням із питань містобудування та архітектури місцевої держадміністрації або місцевої ради.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки залежно від її призначення, цінності та місця розташування може підлягати також погодженню зі структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику охорони культурної спадщини, відповідним структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі лісового господарства; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику розвитку водного господарства.

Строк розгляду: протягом 10 робочих днів із дня одержання проекту (двотижневий строк із дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом – після отримання позитивного висновку такої експертизи).

Підстава для відмови – лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, документації із землеустрою або містобудівній документації.

Як зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі?

– Необхідно звернутися до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки та надати такі документи:

1) заяву про внесення відомостей до Держземкадастру;

2) оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування ділянки (погоджений проект землеустрою, за потреби, позитивний висновок експертизи);

3) документацію із земле­устрою, яка є підставою для формування земельної ділянки, у формі електронного документа.

Строк розгляду такої заяви – 14 днів. Внесення відомостей до Держземкадастру здійснюється безоплатно.

Як провести затвердження проекту землеустрою?

– Рішенням про надання земельної ділянки за проектом землеустрою щодо її відведення здійснюється затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Чи потрібно реєструвати право на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Мін’юсту?

– Так, потрібно. Для цього слід звернутися до суб’єкта, уповноваженого на проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме до виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради або до місцевої держадміністрації, в тому числі через центри надання адмінпослуг. Державну реєстрацію речових прав на землю здійснюють також юридичні особи, акредитовані Мін’юстом, та нотаріуси.

Які документи потрібні:

1) заява встановленої форми, яку формує державний реєстратор;

2) документ, що посвідчує особу;

3) засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки у власність або надання в користування;

4) витяг із Держземкадастру про земельну ділянку (подається у разі, коли в документі, що подається для державної реєстрації, відсутні відомості про її кадастровий номер, а також у разі, коли в результаті доступу до Держземкадастру державним реєстратором встановлено відсутність відомостей про відповідну земельну ділянку);

5) документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно – в розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 

Свіжий номер газети

новини

Calendar

Пн
Втр
Срд
Чтв
Птн
Сбт
Ндл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
February 2018
 

...